Byte av ägare till fastigheten

Om du inte var ägare till fastigheten 2023-01-01 är vi tacksamma om du kan redovisa för ägarbytet. I formuläret nedan kan du skicka in uppgifter om ny ägare.

På utskickat utdelningsbesked finns ett referensnummer som ska anges i formuläret.

Uppgifter om fastigheten

Referensnummer:

Försäkringsnummer:

Fastighetsbeteckning:

Datum för byte eller förändring av ägare:

Uppgifter om ny ägare

Ägarandel i procent:

Namn (försäkringstagare):

Kontaktperson (ordförande):

Adress:

C/o-adress:

Postnummer:

Postadress:

Mobilnummer:

Epostadress:

Utdrag från fastighetsregistret:

Utdrag från fastighetsregistret kan beställas från kundcenter@lm.se, eller via telefon 0771-63 63 63, tonval 1.